MTÜ Päinurme Külaselts moodustati 04.11.2000 a. Asutajaliikmeid oli 19 .Tänaseks päevaks on seltsil 25 liiget. Selts ühendab Päinurme, Rutikvere, Vaali, Ülejõe ja Lähevere külade elanikke, kes tunnevad seltsi tegemiste vastu huvi ja soovivad seltsi tema tegemistes toetada.  

      Seltsi eesmärk on elanike ühistest huvidest lähtudes külaelu arendamine ja arenguks soodsate tingimuste loomine. Külakogukonna liitmine läbi ühise tegevuse, väljakujunenud traditsioonide säilitamine ja elavdamine.