MTÜ Päinurme Külaselts moodustati 04.11.2000 a. Asutajaliikmeid oli 19 .Tänaseks päevaks on seltsil 25 liiget. Selts ühendab Päinurme külast ja piirkonna väiksematest küladest seltsi tegemiste vastu huvi tundvaid ja neid toetada soovivaid inimesi.

   Seltsi eesmärk on kõikide külaelanike ühistest huvidest lähtudes külaelu arendamine ja arenguks soodsate tingimuste loomine. Külakogukonna liitmine läbi ühise tegevuse, väljakujunenud traditsioonide säilitamine ja elavdamine.

   Seltsi tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse esimeesteks on olnud:

   Laivi Kõrm 2000-2003

   Rita Sardis 2003-2004

   Merike Paio 2004-2007

Alates 2007 aastast on seltsi esimees  Lea Traks.