TÄNAME

oma toetajaid ja koostööpartnereid:

 

Koigi Vallavalitsus ja Vallavolikogu

Assiku Puit OÜ

Elen Puidutöötlemise AS

Marrek Puit OÜ

Nurme Kool

Järva Maavalitsus

Margus Lääts Tamme talu

 

            Projektide rahastajad:

 

Hasartmängumaksu Nõukogu;

Kohaliku Omaalgatuse Programm;

Vabaühenduste Fond mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel;

SA Eesti- Hollandi heategevusfond "Päikeselill".


 LEADER Eesti JAP tegevusgrupp

 Meede 2.2. - rahvamaja renoveerimisprojekt 2010.; rahvamaja renoveerimise 2. etapp 2012;

rahvamaja renoveerimise 3.etapp

2013;

rahvamaja lavakardinad 2014;


Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, PRIA meede 3.2.  - (rahvamaja renoveerimise

1.etapp  2011)