Rahastatud projektid


Projektiga " Päinurme kogukonna filmiõhtud" soetati 2022 a.detsembris  kinoprojektor filmide näitamiseks. 

Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.


  Projektiga "Päinurme rahvamaja lauad" soetati 2019 a.detsembris  väikesesse saali 10 uut kohvikulauda.

Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

 

Augustis 2018 soetati rahvamajale heli-ja valgustehnika. Projekti "Päinurme rahvamaja heli-ja valgustehnika" kogumaksumus 9878,47 eur. Rahastusallikas Leader meede 1.1. Investeeringud piirkonna toetuseks. Järva Arengu Partnerid tegevusgrupp.


Augustis 2017 soetati suurde saali 18 uut lauda, 18 laudlina ja 140 tooli.

Projekti "Päinurme rahvamaja sisustus" kogumaksumus 8790 € Rahastusallikas Leader Meede 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks. Järva Arengu Partnerid tegevus-grupp.


Okoober 2016- jaanuar   2017 toimusid 4.etapi ehitustööd. Valmisid köök, väike saal, fuajee ja tualettruumid.   Rahastusallikas Leader Meede 1.2. Järva Arengu Partnerid tegevusgrupp.


Veebruaris 2014 telliti rahvamaja saali lavakardinad. Rahastusallikas LEADER JAP tegevusgrupp.Augustis 2013 alustati 3. etapiga.

Selle tulemusena lõpetati tööd suures saalis - renoveeriti seinad, põrand, ja lava.Rahastusallikas LEADER programmi meede 2.2.

Järva Arengu Partnerid tegevusgrupp.


Augustis 2012 alustati 2. etapiga.

Soojustati saali laepealne , paigaldati uus ripplagi, uus elektrijuhtmestik, valgustid, elektrikilp. Rahastusallikas LEADER programmi meede 2.2.

Järva Arengu Partnerid tegevusgrupp


Jaanuaris   2012 a. alustati MAK meede 3.2. saadud vahendite abil 1. etapi renoveerimistöödega. Valmisid kütusehoidla, katlaruum, saali keskküttesüsteem, vahetati aknad ja saali külguksed. Rahastusallikas LEADER meede 2.2. Järva Arengu partnerid tegevusgrupp.


2010 a. telliti   LEADER programmi meetmest 2.2. saadud toetusega maja renoveerimisprojekt.


 

 

Hasartmängumaksu Nõukogu;

Kohaliku Omaalgatuse Programm;

Vabaühenduste Fond mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel;

SA Eesti- Hollandi heategevusfond "Päikeselill".