TÄNAME

oma toetajaid ja koostööpartnereid:

 
Järva Vallavalitsus ja Vallavolikogu

Koigi Vallavalitsus ja Vallavolikogu

Assiku Puit OÜ

Elen Puidutöötlemise AS

Marrek Puit OÜ

Nurme Kool

Järva Maavalitsus

Margus Lääts Tamme talu

 

            Projektide rahastajad:

 

Hasartmängumaksu Nõukogu;

Kohaliku Omaalgatuse Programm;

Vabaühenduste Fond mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel;

SA Eesti- Hollandi heategevusfond "Päikeselill".

 LEADER Eesti JAP tegevusgrupp